• Kategorie
  • Parametry
  • Dokumenty papieskie

O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła
7.00
O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła
Po 18 latach od ukazania się encykliki Jana Pawła II Centesimus annus z 1991 r. papież Benedykt XVI opublikował swą trzecią a pierwszą społeczną encyklikę poświęconą...
List apostolski o Mszy trydenckiej
5.00
"Po miłości przychodzi czas na nadzieję" - w takich słowach media powitały nową encyklikę Benedykta XVI. Posłowie ks. M. Rosik. Zobacz wszystkie wydania encykliki Spe Salvi
Kongregacja Nauki Wiary
Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie.
8.00
List apostolski o świętowaniu niedzieli.
6.00
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy.
7.50
O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
Encyklika papieża Jana Pawła II ogłoszona 4 marca 1979, rozpoczyna się słowami "Redemptor hominis", czyli "Odkupiciel człowieka". Jest pierwszym chronologicznie dok...
O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła
7.00
O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła
Encyklika o relacjach między wiarą i rozumem.
"List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II w formie motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty".
2.00
Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła.
7.00
Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego.
7.00
O filozofii chrześcijańskiej
4.40