• Kategorie
  • Parametry
  • Dokumenty papieskie

"Posynodalna adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie".
7.00
List do rodzin napisał Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny (1994), ogłoszonego przez ONZ. Jest on nadal bardzo aktualny jako zbiór mądrych nauk doty...
4.00
Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie.
7.00